สมาคมหินอ่อนและแกรนิตไทย   ( สำนักงานใหญ่ )


565/1 ซอยรามคำแหง 39 (วัดเทพลีลา) ถนนรามคำแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพ 10310 administrator@tmga.or.th

โทร  +(662) 319-7972         โทรสาร  +(662) 319-6640